Biểu giá Phát thanh 2017

Quảng cáo

CHƯƠNG TRÌNH

ĐƠN GIÁ (60 giây)

Trước và sau chương trình giải trí

1.500.000 đồng

Trong các chương trình giải trí

2.000.000 đồng

Trong các chương trình trực tiếp

2.500.000 đồng

Thông báo - Tự giới thiệu (Trước và sau các chương trình giải trí)

  • Rao vặt : nhắn tin, cảm tạ, mất giấy tờ, tìm người thân 200.000 đồng/1 lần phát (không quá 120 từ), trên 120 từ tính thêm 2.000 đồng/từ

  • Thông báo chiêu sinh tuyển dụng (không mang tính chất quảng cáo): 4.000 đồng/1 từ

  • Thông báo khác: 6.000 đồng/1 từ

  • Tự giới thiệu: 1.000.000 đồng/phút

Chính sách giảm giá

1. Giảm giá trực tiếp trên hợp đồng (trên đơn giá chưa bao gồm thuế VAT):
Mức
Giá trị hợp đồng
Mức giảm giá
1
Dưới 100 triệu
10%
2
100 triệu đến dưới 500 triệu
15%
3
500 triệu đến dưới 1 tỷ
20%
4
1 tỷ đến dưới 2 tỷ
25%
5
2 tỷ đến dưới 3 tỷ
30%
6
Trên 3 tỷ
35%
Khách hàng là Công ty Quảng cáo được hưởng giảm giá bổ sung là 2%

Quy định

Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT

2. Mẫu dưới 60” tính theo tỷ lệ đơn giá 60″

3. Biểu giá được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017

4. Biểu giá này có thể thay đổi trong quá trình thực hiện. Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành Phố Cần Thơ sẽ thông báo trên website: www.canthotv.vn