Biểu giá Website

Biểu giá quảng cáo trên trang Thông tin điện tử tổng hợp

Hình thức

Mã vị trí

Kích thước (pixels)

Số chia sẻ

Đơn giá/tháng

TVC

TC1

300 x 250px

3

10.000.000đ

Banner

TC2

150 x 150px

3

5.000.000đ

Banner

TC3

300 x 150px

3

7.000.000đ

Banner

TC4

145 x 145px

3

3.000.000đ

TVC

TC5

300 x 300px

3

5.000.000đ

Banner

TC6

300 x 150px

3

4.000.000đ

Banner

TSCĐ1

300 x 150px

3

4.000.000đ

Banner

TSCĐ2

150 x 150px

3

3.000.000đ

Banner

TSCĐ3

300 x 150px

3

3.500.000đ

Banner

TSCĐ4

145 x 145px

3

2.000.000đ

TVC

TSCĐ5

300 x 300px

3

5.000.000đ

Banner

TSCĐ6

300 x 150px

3

3.500.000đ

Banner

TSCĐ7

300 x 150px

3

3.500.000đ

Banner

TSCĐ8

145 x 145px

3

2.000.000đ

Banner

TSCĐ9

300 x 300px

3

4.000.000đ

Banner

TSCĐ10

300 x 150px

3

3.500.000đ

Banner

V1

120 x 380px

3

3.000.000đ

Banner

V2

120 x 240px

3

2.500.000đ

Banner

V3

120 x 240px

3

2.500.000đ

Banner

V4

120 x 240px

3

2.500.000đ

Banner

V5

120 x 240px

3

2.500.000đ

Banner

R1

240 x 120px

3

3.000.000đ

Banner

R2

118 x 118px

3

2.000.000đ

Banner

R3

118 x 118px

3

2.000.000đ

Banner

R4

118 x 240px

3

2.000.000đ

Banner

R5

118 x 240px

3

2.000.000đ

Banner

R6

240 x 120px

3

2.500.000đ

Quy định

Số chia sẻ: Cùng một vị trí TVC, banner sẽ có 3 mẫu quảng cáo khác nhau

Một kỳ đăng tương đương 1 tháng

Mỗi banner có thời lượng không quá 15 giây, dung lượng <45Kb, thiết kế đồ họa JPG/GIF hoặc Flash

Mỗi TVC có thời lượng không quá 30 giây

Nội dung quảng cáo phải tuân thủ đúng quy định nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Biểu giá này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015 và có thể thể thay đổi trong quá trình thực hiện, Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành Phố Cần Thơ sẽ thông báo trên Website: www.canthotv.vn.