Biểu giá Quảng cáo dịch vụ Phát thanh Truyền hình năm 2017

Biểu giá Truyền hình

Biểu giá Phát thanh

Biểu giá Website

Quảng cáo LED

Liên hệ với chúng tôi

Phòng Dịch vụ và Quảng cáo
Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ
Số 409 đường 30/4 phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
SĐT: (07103).839418 – 738444
Fax: (07103).739487
Email: phongdvqc@thtpct.vn

Hotline: 096 216 39 39